Pazar, Aralık 01, 2019

On Numara Oyununda En İyi Kazanma Tekniği nedir?

01/12/2019
Bu yazımızda bültenlerimizde anlattığımız konuları özetler nitelikte bir yazı yazacağız. Bir yöntemden beklenen her zaman için en fazla adette sayı çıkmasıdır. Bu konu üzerinde duracağız.

Mantıklı dağılım nedir?

Sitemizde kurduğumuz düzenler çerçevesinde her zaman en fazla adette sayıların çıkacağı düzenler üzerinde dururuz.

Tahmin tablosu üzerinde sayılar durum ve konumlarına göre seçilir. Bir varsayım oluşturulur ve oluşturulan varsayıma göre çıkacak sayılar belirlenir.
Tahmin tablosunun teknik kullanımı bu şekildedir. İzleyenlerimize kolaylık olması açısından SenSeç programını oluşturduk. En geniş olasılıklar çemberini kullanarak sayılar üretir. Üretilen sayıların düzenlerini, tahmin tablosundaki konumlarını gösterir.

SenSeç programında dikkat edilmesi gereken parametreler şunlardır;
  • Tahmin tablosu üzerinde mantıklı bir dağılım göstermesi,
  • Grup düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi,
  • Derece düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi,
  • Sıra düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi,

Sayısal Oyunlar açısından mantıklı olmak neyi ifade eder?

Sayısal Oyunlar açısından OneDrive dosyası içinde düzenleri veririz. Bu düzenlerin kendi aralarında çıkma öncelikleri vardır. Sayısal Oyunlar açısından ilk sırada bulunan düzenlerin kullanılması mantıklı seçim olarak ifade edilir.
Çünkü ilk sırada bulunan düzenlerin alt sırada bulunan düzenlere göre çıkma önceliği daha fazla olacaktır. Bunun dışında deneyimleriniz çerçevesinde tahmin tablosunun durumuna göre alt sıralarda yer alan düzenleri de kullanabilirsiniz.

Grup düzeni, derece düzeni açısından kullanım anlatımı böyledir.
Sıra düzeni açısından ilk sırada bulunan düzenin kullanılması sabit varsayımdır diyebiliriz.
Gruplardan çıkacak sayı adetleri kaç olursa olsun sıra düzeni açısından genellikle ilk sırada bulunan düzen çıkmaktadır.
SenSeç programı üzerinden üretilen dizinlerin düzenlerini ve sıralarını kontrol ettiğinizde sıra düzeninin mutlaka 1. sırada bulunan düzen olmasına dikkat ediniz. Alt sıralardaki düzen olsa dahi tahmin tablosundaki dağılımını ve diğer düzenlerin sıralarını kontrol ederek kullanabilirsiniz.
Elbette ki üretilen her dizinin çıkma ihtimali vardır.
Böyle olmakla birlikte mantıklı dizinleri kullanmak her zaman için avantajlı olacaktır.

SenSeç programından üretilen sayılar veya el ile üretilen sayılar açısından, sayıların tek-çift, asal düzenleri açısından ilk sırada bulunan düzenler öncelikli tercih olmalıdır.
On Numara oyunu için tek-çift, asal durumları, açısından ilk sıralarda bulunan düzenleri kullanmak mantıklıdır. Diğer oyunlar açısından sayıların tamamı tek veya çift, asal veya kompozit olabilir.
Tek-çift ve asal durumları açısından marjinal durumdaki düzenler çıksa dahi tahmin tablosundaki dağılımları ve düzenlere dağılımları mantıklı ise elbette ki kullanılabilir.

En iyi kazanma tekniği açısından hangi kullanımların yapılabileceğini yukarıda özetlemeye çalıştık. Şimdi ise yukarıda maddeler halindeki mantıklı dağılımları inceleyeceğiz.

Tahmin tablosu üzerinde mantıklı bir dağılım göstermesi nedir?

Seçilen sayılar veya SenSeç programı üzerinden üretilen sayıların tahmin tablosu üzerinde dağılımı önemlidir. Bu dağılım estetik bir dağılım olabileceği gibi estetik olmayan bir dağılım dahi olabilir. Düzenler açısından ilk sıralardan dağılması (mantıklı) önemlidir.
Üretilen sayıların tamamı bir sıradan olmamalı,
Seçilen sayıların tamamı bir sıradan seçilmemelidir.
Bir gruptan seçilebilecek en fazla sayı adeti 5 olmalıdır. 5'in üzerindeki sayılar marjinal durum olacaktır. Düzenleri de aynı şekilde marjinal düzenler olacaktır.
Dikkat ederseniz bu düzenler sabit düzenlerin alt sıralarında yer alır. Düzenlerin tamamının üst sıralarda yer almasına da bir dezavantaj diyebiliriz.
Bir gruptan fazla adette sayı çıkması sayıların derece farklarına bağlıdır. En yüksek derece değerinden fazla en düşük derece değerinden sayının bulunması o gruptan fazla adette sayı çıkacağı anlamına gelir. Bu durum normal bir çıkma şeklidir. Bu gruptan en az 3-4 sayı çıkar, 4-5-6 adetlerde dahi sayı çıkabilir.
On Numara oyunu için bu varsayımın seçilmesi ardından geriye kalan ise hangi gruptan fazla adette sayı çıkacağını tahmin etmektir. Hangi grubun seçilmesi gerektiği yöntemi ise şöyledir;
Yukarıda anlattığımız derece farkları yöntemini kullanabilirsiniz.
Bu yöntemde 2-3 tane grup belirlemeniz yeterlidir. Toplamda seçeceğiniz sayı adeti 10 olması nedeni ile 2-3 tane gruptan derece durumlarına göre oluşturulabilecek dizinleri oluşturabilirsiniz. Hatta Talat Doğan programına 22-25 adetlerde sayı kodlayarak sayılar üretebilirsiniz.
Üretilen dizinlerin tamamını kullanabileceğiniz gibi bütçenize göre dizinlerin içinden mantıklı dizinleri seçebilirsiniz.
Derece farkları yöntemine göre 3 grup belirleyelim. Bu 3 grupta en düşük derece değeri ve en yüksek derece değerini barındıran grupları belirleyelim ve bu gruplardan çıkacak sayı adetlerini belirleyelim.
Örneğin; 4-4-2 şeklinde veya 5-4-1 şeklinde olsun. Kendi seçiminize göre farklı üçlemeleri veya kombinleri kullanabilirsiniz. Kombin iki gruptan seçilecek sayı adetidir.
Bu şekilde bir olasılık çemberini daraltma işlemi yapmış olursunuz. Eğer çıkan sayıların varsayımı seçtiğiniz varsayıma uyarsa çıkan sayıları bilmiş olursunuz.

Grup düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi nedir?

Kuracağınız varsayım veya SenSeç programı üzerinden kuracağınız varsayım, mantıklı bir varsayım olmalıdır. Gruplardan çıkacak sayı adetleri açısından derece farkları yöntemini kullanırız. Sayıların tamamı en yüksek derece değerlerinden veya en düşük derece değerlerinden çıkmaz diyebiliriz. Eğer çıkarsa marjinal durum olacaktır.
bir grup düzeni için çıkan sayıların tamamı yanyana aralarında boşluk olarak ilk sıradan veya son sıradan veya orta sıralardan olabilir. Bu kullanım şekilleri varsayımdır. Bu çıkma şekillerini sonuç değerlendirme tablolarından takip edebilirsiniz.
Önceki hafta bültenlerindeki sonuç değerlendirme tabloları referans niteliğindedir. Düzenlerini ve tahmin tablosundaki konumlarını incelemeniz deneyim kazanmanızı sağlar. Deneyimlerinizi sonraki haftalarda kullanırsınız.
Yine yukarıdaki anlatım ile seçilen gruplardan seçilen sayılar arasında uyum olmalıdır.
Kuracağınız varsayıma göre grup düzenini dikkat almadan sayıların tamamı bir derece değerinden olabilir. Kaç adet sayı seçmeniz gerektiğine karar vermek için sabit derece düzenleri tablosuna bakınız. Bu tablodan ise ilk sıradaki düzeni her zaman için kullanabilirsiniz.
Bu tabloda örneğin en sık çıkan derece düzeni 6-5-4 olsun.
İşte bu varsayıma göre herhangi bir derece değerinden seçebileceğiniz maksimum sayı 6 olmalıdır. 7 sayı seçmeniz durumunda marjinal bir seçim yapmış olursunuz. Düzenlerin kullanımı yaklaşık olarak böyledir.

Derece düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi nedir?

Yukarı başlıkta yaptığımız anlatım sadece On Numara oyunu içindir. On Numara açısından kolay bir kullanımı vardır. Diğer oyunlar için derece düzenlerini ilk sıralarda yer alan düzenlerden seçmekte yarar vardır.
On Numara oyunu için derece düzeni herhangi bir derece değerini temsil etmesine karşılık diğer oyunlarda 1-1 derece değerlerini gösterir.
Soldan ilk basamak 0 derece değerini alan,
Soldan ikinci basamak 1 derece değerini alan,
Soldan üçüncü basamak 2 derece değerini alan,
soldan dördüncü basamak 3 derece değerini alan, sayı adetlerini belirtir.
Şeklinde devam eden düzendir.
Bu düzenler sabit derece düzenleri tablosunda gösterilir.
On Numara sabit derece düzeni için kullanımı yukarıda anlattık. Aynı kullanımı sitelerimizde de sürekli anlatıyoruz. Farklı şekillerde anlatmaya özen gösteririz. Bu anlatımlar deneyimlerinizi artırır.

Sıra düzeni açısından mantıklı bir dağılım göstermesi nedir?

On Numara oyunu açısından sıra düzeni herhangi bir sıradan çıkacak sayı adetini gösterir.
Kullanımı derece düzenine benzerdir. Herhangi bir sıradan çıkacak sayı adetini gösterir.
Grup düzeni ile aynı şekilde sıralarda bulunan derece değerleri derece farkları yöntemine göre değerlendirilir ve çıkacak sayı adetleri belirlenir.
Sıra düzeni açısından seçilmesi gereken maksimum sayı adetini sabit derece düzenlerinden belirleyebilirsiniz. İlk sırada yer alan düzeni kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda On Numara ve diğer oyunlar açısından en iyi kazanma tekniğini anlatmaya çalıştık.
Burada anlattığımız konuları bültenlerimizde ayrıntılı bir şekilde anlatırız.
Bültenleri okumanız deneyim kazanmanızı sağlar. Haftanın çıkan sayılarına özel analizler yapar bültenlere yazarız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
7.) Bloglardaki toplam yazı sayısını öğrenmek için tıklayınız.
8.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz Fihrist-blog konuları tablosunu bu bağlantıdan görebilir.
9.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz yazı kronolojik listesi tablosunu bu bağlantıdan görebilir.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Son yorumlar

Copyright ©201∞ Tum haklari saklidir. Blog SAYISAL MEHMET tarafindan dizayn edilmistir. Tamamı orijinaldir. Kasitli olarak bilgileri alan kisi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karsilasirsaniz itibar etmeyiniz. Yayinlarimizi baglanti linki ile paylasip kullanabilirsiniz. Y.N.