Blogda Arama-Tarama

Bültenlerin Başlangıcındaki Tablo Neyi Anlatır?

19/06/2016
Sayısal oyunlarda verdiğimiz bilgileri kullanıp varsayımlar oluşturarak doğru sayıları yakalamaya çalışıyoruz. Bugünkü blogumuzun konusu Bültenlerimizde ölçü olarak kabul edip seçimlerinizi yaptığınız tablomuzdaki bilgilerin yorumlanmasına ilişkindir. Hanım! çay yap tablo okuyacağız.⇒
Sitemizin açıklama blogunda yer alan, blogumuzda tabloda bulunan başlıkların açıklamalarını vermiştik. Bunun dışında burada bulunan verilerin ne anlama geldiklerini ayrıca kurcalayalım. Burada yeniden başlıkların açıklamalarını yapmayacağız. Sadece yorumlara yer verilecektir.
En kenarlardan başlayarak içlere doğru ilerleyeceğiz.

Burada bir tane örnek olması açısından sayısal loto tablosu ekleyeceğiz.

örnek tablo

Bültenlerin Başlangıcındaki Tablo Neyi Anlatır?

En sol 1.sütunda yer alan sayı gruplarının kaçıncı gruba ait olduğunu gösterir. Grup düzenlerinde yazan sayılar kadar bu gruplardan sayılar seçmeniz gerekir ki kolonlardaki sayılarınızı 6'ya tamamlayabilesiniz. Grup düzenlerindeki sayılar kadar bu gruplardan sayı seçmezseniz kolonlarınızı düzenleyemezsiniz.
Grup düzeninin nasıl kullanıldığını ise açıklama blogumuzda vermiştik. 
2. sütun en üstte yer alan sayı hangi haftaya ait bilgilerin olduğunu gösterir.
Hafta sayısının yanında yer alan 1'den 10'a kadar olan sayılar ise seçilecek sayıların kaçıncı sıradan olduğunu anlamak içindir. Bir sayı seçecekseniz o sayının kaçıncı sıradan olduğunu bilmek isterseniz.
Tek tek her seferinde saymaktansa veya göz ile saymaktansa buradaki sayılara göz ucuyla bakarak seçtiğiniz sayının kaçıncı sıradan olduğunu görebilirsiniz.

Belirtmemiz gereken bir başka husus ise bu tablomuzda bulunan bilgiler her hafta farklı şekiller almaktadır. Örneğin son haftadaki tabloya alışmışken ondan sonraki haftada bu tablo bu düzene nasıl gelmiş diyebilirsiniz. Onun için bu tablomuz içinde bir çok bilgi ve yorum barındıran bir tablodur.

⇔***

Total Sütunu:

Bu sütun satırda bulunan sayıların derecelerinin rakamsal olarak toplamlarını verir. Bu ise ağırlık oluşturmakta çıkabilecek sayılar hakkında fikir verebilmektedir.

Sıra Satırı:

Oyunda kullanılan kaç adet sayı var ise bu sayıları yan yana getirmeniz durumunda bu sayıların bir sırası vardır. Normal sırası 1,2,3,4,.... şeklinde giderken her oyunda bulunan sayıların, kendi bulunduğu bir sırası vardır. Sayıları gruplara ayırdığımız için bu sayıları küçükten büyüğe sıralayarak her grup içinde bulunan sayının sırasını da küçükten büyüğe sıralıyoruz. Bu sayede kolay okunabilir bir veri kümesi oluşuyor.

3.sütuna baktığınızda sıra satırında bulunan sayıların en küçük sayılar olduğunu göreceksiniz.
Bu da grup düzenlerinde öncelikli çıkan sayıları gösterir. Bu demek değildir ki bu sayılar sürekli çıkacak. Burada derece düzeni ile birleştirerek bir yorum yapabiliriz. 
Sıra satırında ilk sırada yer alan sayının derecesi önemlidir. Bu sayının derecesinin 0 olması her hafta o sayının büyük bir çoğunluk tarafından seçildiği anlamına gelir. Eğer bu sayı 20'den fazla değilse bu sayı o hafta mutlaka çıkar ki bu bir bilinmeyendir.
Bunun tersine bu sayının derecesi 0'dan büyük olursa bu sayının her hafta 20'den fazla kişi tarafından seçilmediğini anlayabiliriz.
20 sayısı burada sembolik kullanılmıştır belirli bir aralıkta salınabilir.

Hiç çıkmayan sayılar:

Sıra satırında bulunan sayıların anlamı toplam sayıların çıkma adetlerine göre sıraya dizilmeleri sonucunda oluşmuştur. Buradan hiç çıkmayan sayılar diye bir sayı bulunmamaktadır.
En az çıkan ve en çok çıkan sayılar olarak sıralamak mümkündür. burada bültenlerin başlangıcındaki tablomuzu oluşturmamızın amacı sayıların özelliklerinin tamamını bir arada bulundurmaktır.
Bu sıralamayı sıra satırında bulunan sayılar ile sağlanmaktadır.
Örneğin; bu sayılar arasında 1 ve 49 sayılarını görebilirsiniz. 1 sayısı sıra satırında ilk sırada bulunur.
49 sayısı ise tabloda 10. sırada bulunur. Sayı hangi grupta ise 49 sayısı o grupta görünecektir.
Bu şekilde bir kavram olmadığı gibi en az çıkan sayılar kavramı vardır. Bu sayılar birer tanedir. 49-48-47 şeklinde sıralamak mümkündür. Bunların bilgisini ise tablomuzdan bulabilirsiniz.

En çok çıkan sayılar:

Yine yukarıda anlattığımız hiç çıkmayan konular gibi en çok çıkan sayıların durumu da aynıdır.
Sayılar en çok çıkma durumlarına göre gruplardaki yerlerini alırlar.
Grupta yer alan 1.sıra en sol, 10.sıra en sağ, tarafta bulunan sıra düzenidir. Gruptaki en soldaki sayı o grubun en çok çıkan, en sağdaki ise gruptaki en az çıkan sayıları temsil eder.

Seç Satırı:

Bu satırda bulunan sayılar ise kolonlarınızda düzenlemeniz gereken sayılardır. Yani seçeceğiniz sayılardır. Kırmızı ve altı çizili olarak belirtilmiştir. 
Bu sayılar grup düzeni içinde sırasına göre yerleri her hafta değişmektedir. Sabit kalmamaktadır.

Derece Satırı:

Bu satırda bulunan dereceler sayılar hakkında şöyle bilgiler vermektedir. 
Bir varsayımımız çerçevesinde ki şudur;
Çıkan sayılar benzersiz kolonlardan çıkmaktadır.
Bunun örneğini daha önce vermiştik burada yeniden kalabalık yapmayacağız.
Örneğin 1000 kişinin düzenlediği 2-13-25-28-35-43 kolonuna ikramiye isabet etmemiştir.
Böyle bir vak'a var iken böyle bir varsayım oluşturabiliriz.
Bu da demektir ki büyük ikramiye benzersiz kolona çıkmaktadır.
Toplamda oynanan kolonlardan benzersiz olan kolona ikramiye isabet etmektedir.
Buradan şöyle bir soru geliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu kim belirliyor?
İşte işin burası biraz karıncalı ama bu gerçek bir vak'a.

Şimdi bu karıncalı olayını led ekran full hd müptelası gençler bilmez açıklayalım. Eskiden tüplü televizyonlar vardı 30 kg. Bu televizyonlar yayın alamadığı zaman kafası karışınca görüntü veremezdi.
Ekranda karınca gibi şeyler dolanırdı. Buna karıncalanma denir.
Bu konu bile on numara bir blog konusudur. Neden kafası karışır neden karıncalanır?

Derece satırında bulunan sayıların dereceleri 0 ise bu sayılar büyük çoğunluk tarafından tercih edilen sayılardır. Yani derece satırında bulunan sayılar veri kümesini belirleyen kimselerin tercihlerinin ne yönde olduğu konusunda bilgi vermektedir. 
Buradan baktığınızda bazı gruplarda ilk sütunda bulunan sayıları derecelerinin 0 olduğunu görebilirsiniz. Bu da o sayının büyük bir çoğunluk tarafından çok çıkan bir sayı olduğu için çok tercih edildiği anlamına gelir. 
Sayısal oyunları içinde en çok sayısal loto tercih edilmektedir. Sayısal lotoda en çok çıkan sayılar şeklinde yayınlar yapılmaktadır. Bu sayıların ise her seferinde çıkacağı şeklinde bir yanılgı vardır.
Sayısal loto için 38 sayısını mahallenin piçi olarak gösterebiliriz. Diğer oyunlarda da bu sayıyı tablomuzdan tespit edebilirsiniz. Bu sayı belirli zaman aralıklarında değişebilmektedir.
3.sütunda sıra kısmında 1 yazan sayı 1. sayı demektir.
En çok çıkan sayıların yayınlanması konusunu daha önce yorumlamıştık. Arama kısmından aratarak hangi blogdan olduğunu bulabilirsiniz. 

Derecesi en yüksek olan sayılar vardır. Bu sayı 1 adet veya 2-3 adet olabilir.
Bu sayılar ise 0 sayısında anlattığımız durumun tam tersi bir durumu gösterir. Bu sayıların ise çoğunluk tarafından tercih edilmediğini ve bu sayıların sürekli çıktığı anlamına gelir. 

Buradan gazeteci arkadaşlara sesleniyoruz. En çok çıkan sayılar adı altında tablomuzdan bakarak dereceleri en büyük olan sayılardan başlayarak vermelerini rica ederiz.

Asal Sayı:

Her sayının kendine has özellikleri vardır. En bilinenlerinden asal ve kompozit, tek-çift vd. özelliklerdir. Bunun dışında bilim insanları sayıların bir çok özelliklerini ortaya çıkarmışlardır. Bu özellikleri de izleyenlerimizin artması ve talebin artması ile tablomuza ekleyerek bu bilgileri kullanarak en yüksek isabetleri sağlamaya çalışacağız.
İzleyenlerimizin artması ile vereceğimiz bilgiler biraz daha artacak diyebiliriz. 
Talep her türlü karşılanacaktır.
Burada izleyenlerimizin yapması gereken çıkabilecek düzeni doğru tercih etmektir. 
Bu düzen bazı zamanlarda 1. sıradan bazı zamanlarda ise 10 veya diğer sıralardan çıkabilmektedir.
Asal sayı satırındaki yaptığımız tespit SEÇ satırında bulunan sayının özelliğidir.
Aynı şey TEK-ÇİFT satırı içinde geçerlidir. 

Tek-Çift Durumu:

Asal ve tek-çift durumu çıkan sayılardan kaç tanesinin asal veya tek-çift olduğu tespitine yarıyor. Başka bir şeye yaradığını ise daha tespit edemedik. Bulursak onuda paylaşırız.
Yani seçeceğiniz sayıları bir dengede seçmek gerekir. Bütün sayıların asal olması çıkma ihtimalini azaltabilir de artırabilir de.
Bu konunun ayrıntılı incelemesini yaptıktan sonra daha geniş yorumları yazacağız. 

Özetle bu tablonun kendine has bir hikayesi vardır. Güzellikleri incelikleri vardır. 
Yine bu blogumuza daha farklı bilgiler olması durumunda eklemeler yapacağız.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Bir sonraki yazımızı okumak için tıklayınız.

Aynı kategorideki yazılarımız için tıklayınız: Teknik01

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 (1) %100 çıkacaktır (1) +1 sayısı (1) 1<x<1000 (1) 100 sayfa yazı (1) 1444-Varna Savaşı-IV. Murat (1) 1996 Yazı (1) 200 karakter etiket sınırı (1) 2000'li yıllar (1) 360º (1) 404 hatası neden olur (2) 47 ronin (1) 80 sayısı (1) A.Smith (1) ABD (1) Adaletsizliğin kaynağı (1) Adnan Güney (1) Aklın dengesi nedir? (1) Alanında lider (1) Ali Cengiz (1) Ali Nesin (1) Ali Poyrazoğlu (1) Allah'ın hakkı 3'tür (1) anılamak (1) Anonim olsun (1) Araçların kullanımı (1) Asal olmayan sayılar (1) Asal olmayan sayıların adı nedir? (1) Asal Sayı (2) Atilla Yayla (1) ax²+bx+c=0 (1) Ayn Rand (1) Aynısından bende yaparım (1) Azrail işi bırakırsa (1) Baba ve evlat (1) Bağımlılık (2) Bağla düğmesi (1) Bakış açısı (2) Bardaktan fal bakmak (1) Barış ekonomisi (1) Başabaş noktası (1) Başlangıç tablosunda yapılan şekil değişikliği (1) Bedava bir para (1) Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur (1) Behzat Ç. (1) Beleş ameleliğin lüzumu yok (2) Benzersiz kolon (3) Biçimlendirmeyi kaldır (1) Bilgilerde tutarsızlık var mıdır? (1) Bilgileri pazarlama (1) Bilginin geometrik artışı (1) Bilim ve asma kilit (1) Bilimin handikapı (1) Birim sayı (1) Birlikte çıkan sayılar efsanesi (1) Blog iletişim bilgileri (1) Blog Kullanma-anlama kılavuzu (1) Blog okurluğu (1) Blog temel amacı nedir? (1) Blog vizyonumuz (1) Blog yazarken yapmamanız gerekenler (1) Blog yazmanın 5 kuralı (1) Blog yazmanın 5 kuralı: Blogger nedir nasıl kullanılır? (1) Bloga son halini verme (2) Blogger (2) Blogger olmak (1) Blogger Olmanın Gerekleri Nelerdir? (1) Blogger yayın ayarları (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 1 (2) Blogger yazı editörü tecrübelerim 3 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 4 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 5 (1) Bloggerda tablo oluşturmak (1) Blogspot.com (1) Blogumuz 1. yaşında (1) Blogumuzun başarıya ulaşması için ne yapmamız gerekir? (1) Blogumuzun Çalışma Düzeni Nedir? (1) Blogun çalışma amacı (1) Blogunuza yapacağınız eklemeler-değişiklikler (1) Blok seçim nasıl yapılır (1) Bok boku; boklu suyun başında bulur (1) Bombacı (1) Bunun için nasıl bir varsayım yaparsak anlamlanır? (1) BURAYA DİKKAT! (1) Bültenlerin Başlangıcındaki Tablo Neyi Anlatır? (1) Büyük buhran (1) Büyük ikramiyenin aynı şehre çıkması (1) Celal Şengör (2) Cem Keçe (1) Cem Yılmaz (2) Ctrl+shift+yapıştır (1) Ctrl+yapıştır (1) Cümle yapısı bozuklukları (1) Çağın gerekleri (1) Çan eğrisi (1) Çember (1) Çevrimiçi olma özelliği (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Çizgili tablo oluşturma (1) Darbe (1) Deli gömleği (2) Delilik (1) Delinin biri kuyuya taş atmış (1) Demokles'in Kılıcı (1) Dengeli bir blog yazmak (1) Depresyon (1) Derece değeri eksilecek sayı (1) Derece Satırı (1) Devletin çıkarları (1) Dışsallık (1) Din ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? (1) Dinç akıl (1) Dipnot (anekdot) (2) Dizine ekleme işlemini es geçerseniz ne olur? (1) Doğalgaz topraklama çubuğu (1) Doğan güneş (1) Doğru bilginin kaynağı nedir? (1) Doğru zamanda doğru yerde olmak (1) Dövüş sanatı (1) Dünya yerine Evren demek (1) DYY (1) Editör araç çubuğu (1) Editör olma (1) ekonomik çıkar herşeyin üstündedir (1) Ekran görüntüsü alma aracı (1) Ekşi yazarı (1) Ele ayağa düşmek (1) Elektronik daktilo (1) Elon Musk (1) Emrah Serbes (2) En çok çıkan sayılar (1) En çok çıkan sayıların hikayesi (1) En iyi bloglar 2017 (1) endüstri devrimi 4.0 (1) Enflasyon (1) Enformasyona tabii olmak (1) Erkan Oğur (1) Eşek aydı (1) Eşşeğin aklına karpuz kabuğu (1) Etiketleme olayı (1) Etiketlerden menü oluşturma (1) Etiketten menü oluşturma (1) Excel (3) Excel Şablon Linkleri (1) ezbere iş yapmak (1) Facebook için planımız (1) Fakir köpek (1) FE klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Felsefi deneme (1) Figür-fon ilişkisi (1) Fikir (1) Fikir geliştirme aşaması sonrası (1) Fikir geliştirme süreçleri (1) Fincancı katırlarını ürkütmemek (2) first lady (1) Fukara hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar (1) Gauss (1) Gauss eğrisi (1) Gavur avratlar (1) Genel karakter (1) Geometri (1) Geriye vurdurma (1) Girişimcilik (2) Gizlilik politikası (1) Google (1) Google darbe yaptı! (1) Google drive (1) Google'a rekabet (1) Google'ın karşısına dükkan açmak (1) Google'ın otorite kabul etmesi (1) Görünmez el (1) göt göte yazmanın da bir anlamı olmayacaktır (1) Gram hesabı nasıl yapılır? (1) Grup düzeni kullanımı (1) GRUP DÜZENİ TABLO YORUMLARI (1) Grup düzenleri açısından değerlendirme (1) Güçlü Blog İçin Gerekenler (1) h1 (1) h2 (1) h3 (1) hakkı savunmak (1) Halimize ağlamaktan başka yapacak birşey yoktur (1) Havadan atmacılar ve piyadeler (1) Hayatın muhasebesi (1) Hazerfen Ahmet Çelebi (1) Heading tag (1) Hedef belirlemek (1) Hedef kitle nedir? (1) Herkes kendi bildiğini yapar (1) Herşeyini Hırsıza Göre Ayarlarsın (1) Hesap makinesinde KDV hesaplama (1) Hiç çıkmayan sayılar (1) Hikmet (1) Hiyerarşi (2) Hiyerarşik düzen (1) hizalama (1) Hoca (1) Hoplama-zıplama aralığı ekleme düğmesi (1) Horoz dövüşü (1) Hotmail (1) Işık (1) İçerik kaygısı (1) İçerik oluşturma rehberi (1) İddia Oyunlarında Çarkın dönüşü nasıldır? (1) İktisat tanımı (1) İlahi yardım (1) İlber Ortaylı (1) İlk hava akımını yakalamak (1) İlker Başbuğ (1) İndeksleme olayı (1) İnsan Eşref-i Mahlûkattır (2) İnsan herşeyi bilebilir mi? (1) İnsanın sınanması (1) İnternet kaynakları (1) İrrasyonel (1) İsim hakkı (1) İsmet Özel (2) İstatistikî insan (1) İşbölümü ve uzmanlaşmanın hedefi ne olmalıdır? (1) İşbölümü-uzmanlaşmanın para ile ilişkisi nedir? (1) İşi şansa bırakmak (1) İzleyenlerin artması (1) Jeopolitik konum (1) Jet hızında dizine nasıl eklersiniz (1) Jileti ters vurduğunuzda ne olur? (1) Kader gayrete aşıktır (1) Kadın asker (1) Kadının gönlünü yapamayan toplum (1) Kadının gücünü dengeleyecek şey (1) Kadınlar parayı neden sever (1) Kafa Açan Müzikler (1) Kafa konforumuz (1) Kafamda deli sorular (1) Kanada'da yaşamak (1) Kanunî Sultan Süleyman (1) Karabüklü (1) karşılaştırmalı üstünlükler (1) Kayıt düğmeleri (1) Kaynatasızlar (1) Kazanmanın püf noktası nedir? (1) Kazanmanın tek yolu (1) Kazanmanın yöntemleri (1) Kazanmanızı istiyoruz (1) Kendi çıkarını herşeyin üzerinde tutan insan (1) Kendinden 91 cm ileride olmak (1) Kendine kendinin Ellerinden Bir Gül Ver (1) Keynes (1) Kişisel gizlilik hakları (1) Kitap-dergi (1) Kitaplar neyi anlatır? (1) Klavye eğitimi konusunda terslik var mıdır? (1) KMPZT (1) Kolon üst sınırı (1) Kompozit sayı (3) Konuk yazar (1) Korkma (1) Kullanıcı odaklı (1) Kumar teşvik edilmemektedir (1) Kumar-Ticaret Arasındaki benzerlik (1) Kumarbaz olmak (1) Kültür-siyaset (1) Liderlik prensibi (1) Liyakat sahibi (1) M.Serdark (1) Maddeleme (1) Mağazacılık sektörü (1) Mail yolu ile blog yayınlama (1) Makine sahibi bayiler (1) Maldivler veya bahamalar (1) Marka değeri (1) Matematik (1) Matematik ve oyun (1) Maximum kolon sayısı (1) Melek yatırımcı (1) Microsoft (1) Mim (1) Muhtelif araçlar (1) mutlak üstünlükler (1) Müdahale yok ise ne olabilir? (1) Müptezeller (2) Nasreddin hoca (1) Navigasyonlu etiket (1) Ne için yazmalıyım (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden üniversite okunur? (1) Normal eğri (1) Office (1) Oğlu babasına bakmaz (1) Okeye dördüncü lazım (1) Okur kitlesinin nabzı (1) Olasılıklar çemberi (1) Olasılıklar Çemberini daraltmak (1) Olasılıklar Çemberinin Daralması (1) On numara sıra düzeni parametresi (1) On numara yazıcı ayarları (1) On numarada nasıl kazanılır? (1) OneDrive (1) Onur Akın-Bana bir gül ver (1) Önemli bloglar (1) Önemli uyarı (1) Örneklem (1) ÖSS (1) özelleştirme (1) Özgün içerik nasıl oluşturulur (1) Özgür ansiklopedi vikipedia (1) Para Gücünü Nereden Almaktadır? (1) Para nedir? (1) Para olmasa ne olurdu? (1) Paranın hikayesi (1) Parayı saklama becerisi (1) Paylaşım mücadelesi (1) Paylaşma platformu özelliği (1) Pilatin (1) Ping atma olayı (2) Ping nasıl atılır (1) Pratik-1 (1) Pratik-2 (1) Pratik-3 (1) Prof. Dr. Erdoğan Alkin (1) Program linkleri (2) PSK (1) Q Klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Rassal (1) Rassal seçim (1) Rasyonel (1) Rekabet (1) Rekabet makinesi (1) Resim ekleme düğmesi (1) Risk budur! (1) robot.txt (1) sa'y ü gayret (1) Sabit bir kolonu sürekli yatırmak (1) Sabit derece tablosu kullanımı (1) Salaklık (1) saldım çayıra mevlam kayıra (1) sanat (1) Savaş ekonomisi (1) Sayılar kitabı (1) Sayısal loto yazıcı ayarları (1) Sayısal lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Sayısal oyun çekilişlerinin canlı olarak yayınlaması (1) Sayısal oyun mantığı (1) Sayısal oyunlar alanında uzmanlık (1) Sayısal oyunlar blog (1) Sayısal oyunlar nedir ne değildir? (1) Sayısal Oyunlarda Tutturmak Neden Zordur? (1) Sayısal Oyunları Neden Tutturamayız? (1) Sayısal Oyunların Karakteri Nedir? (1) Sayısal Oyunların Matematiği nedir? (1) Sayısal oyunlarındaki en önemli bilinmezlikler (1) Sayısal oyunlarının düzenlenmesinin amacı nedir? (1) Sayısal ürün (2) Sayısal ürün pazarlaması (1) Search console (1) Seç Satırı (1) Sedat Peker tarzı giriş cümlesi (1) SEO olayları (3) Serbest piyasa koşulları (1) Shantel-Citizen of planet paprika (2) Sheraton otel (1) sıfır km OPEL (1) Sıra düzeni anlatımı (1) Sıra Satırı (1) Sıralama ve filtreleme (1) Sistem tablosu (1) Site haritası oluşturma (1) sitemap.xml (1) Sitenin kalbi (1) Smile işareti (1) Son balonlar (1) Sorular ve cevapları (1) Spor oyunlarında dönen entrikalar (1) Stopaj (2) Strateji (1) Strateji üretmek (1) Stratejik düşünce (1) Suya yazı yazmak (1) Süper lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Şablon hizmeti (1) Şans eseri (1) Şans oyunları (1) Şans topu yazıcı ayarları (1) Şans topunda nasıl kazanılır? (1) Şanslı ile şanssız karşılaşırsa (1) Şarap Fıçısı (1) Şike var ise nasıldır? (1) Tablo sıralama neyi ifade eder? (1) Talat Doğan (1) Tamamla bizi ey aşk (1) Tarihi eserler-kronolojik liste (1) Tartı ile satılan ürünler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (2) Taşlayan olmaz ise (1) Teaser Nedir? (1) TED (1) Tek-Çift Durumu (1) Tekamül (1) Tekamül süreci (1) Tekamül sürecinin başlangıcı nedir? (1) Tekere çomak (1) Telsiz kullanım ücreti (1) Tereyağından kıl çeker gibi (1) Tırnak (1) Ticaret nedir? (1) Toplam Zaman Nasıl Hesaplanır? (1) Toplum mühendisliği (1) Tornet zamanı (1) Total Sütunu (1) Traş keyfi (1) Tüm yönleriyle (1) Türev (1) Türk işi (1) Türk kadını (1) Türk Kadınlarının Gavur Erkek Merakı nedir? (1) Tweetdeck (1) Uçurtma aşkı zamanı (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üniversite süreci-mezun olmak (1) Üst menüden hazzetmeyen izleyenlerimiz (1) Üstad (1) Varsayım (2) Varsayım kullanımı (2) Varsayım nedir? (1) Ve'l-Asr (1) Vedat Ali Dalokay Caddesi (1) Vergi (1) Veronica (1) Video ekleme düğmesi (1) Video Köşesi (1) Weblog (1) Word (1) Yalan üzerine inşaa (1) Yalnızca blog yazarlarının dikkatine! (1) Yarı olmasının yüzde değeri nedir? (1) Yaşa Göre Yaşanılan hayatlarda Neler var? (1) Yayın ilkeleri (1) Yazı editör çeşitleri (1) Yazı editörü hakkında tecrübelerimiz (1) Yazı karakter tuşu (1) yazı kronolojik listesi (1) Yazıcı ile kolon yazdırma (1) Yazmaktaki motivasyonumuz nedir? (1) Yeni eklenen parametre (1) Yeni normal (1) Zıtlıklar (1) Zoti nedir? (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.