Pinterest'e Kaydet

Pinterest'te Biz

Translate

Abone Olayım (Onay Gerekir)

Site İçi ve Etiket Arama

26 Haziran 2016 Pazar

Kumar-Ticaret Arasındaki İlişki Nedir?

25/04/2016
Bu blogumuzda ticaret ve kumar arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğiz.

Kumar ile ticaret arasındaki benzerlik:

Ticaret yüzyıllardan beri insanların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacı ile yaptıkları basit alışveriş işlemidir. Bu alışverişin işin durumuna göre kendi çapında riskleri vardır. Bu riskleri
üstlenerek bu işi yapan bu yüklendiği iş karşılığında da kazanç sağlayan kimseye ise tüccar denir.

Burada tüccar bir işi yapmazdan evvel olasılıklı riskleri hesap ederken bu risklerin maliyetini hesaplar ve ticaretini yapacağı malın-hizmetin maliyetini oluşturur. Bu olasılıklı risklerin dışında birde olağandışı riskler vardır. Tüccar bunları yoksayarak bu riskleri maliyetlerine eklemez. Bütün olası ve olmama ihtimali olup olabilecek riskleri maliyetlerine eklemesi durumunda satış fiyatı artacak pazarda yer bulamayacaktır.

Bu nedenle olağandışı riskleri yoksayarak ticaretini yapmaya devam etmek zorundadır. Bu gibi risklerin ortaya çıkması durumunda ise zarar yazmak veya iflas etmek durumundadır.
Bu duruma bir çeşit dışsallık diyebiliriz.
Piyasada büyük balıkların nemalandığı her ne kadar dillendirilemese de dışsallık budur. Küçük balıkların maliyetlerine ekleyemediği riskleri oluşturup küçük balıkları kendi kontrollerinde büyütmeye çalışmaktır. Burada katı bir kast sistemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Türk sisteminde el öpmek ile anlatılabilir.

Japon sisteminde köle gibi çalışmak ile anlatılabilir. Japon sisteminde kimsenin elini öpmenize gerek yoktur. Kendinize özgü vakar duruşunuzu koruduktan sonra bütün yollar size açıktır.

Amerikan sisteminde türev işini iyi yapabiliyorsanız başarılı olursunuz.
Türk ve japon sistemindeki gibi şeylere gerek yoktur.
Bu türev nedir? diyecekseniz olursak, 1000 m2 bir arsa üzerine tek katlı değilde birden çok katlı bina yapmak türev bir çalışmadır. Bu durumun nasıl olduğunu anlatmayacağız.
Amerikanlar bu türev işlerini biraz abartmış dünyaya kan kusturmaktalar.
Yaratıcılık sınırlarını öyle zorlamışlar ki kendilerini yapamayacakları hiçbirşey olmadığını ikna etmeye getirecek kadar işi ilerletmişler.
Herşeyin her sistemin bir sonu olduğu gibi o da kendi sonunu hazırlayacağa benzemektedir.

Bunların dışında milletlerin kendine özgü büyüme-büyütme kriterleri vardır.
Hepsinin tek tek ele alınıp incelenmesi bunlardan birer strateji üretilmesi gerekmektedir. Bu işi otoritelerin görevlendirdiği uzmanlar yapmaktadır. Sahada uzun yıllar çalışmalar yapmak gerekmektedir. Tespitlerde yapılabilecek en ufak bir hata yanlış sonuç çıkarmaya neden olabilir.

Burada ticaretin riskleri üzerine kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra ilerleyen zamanda bu sayfaya eklemeler yapılacaktır.

Kumar ile ticaret arasında bir ilişki kurmak doğru mudur?

Eğer kısaca şike yok ise ticaret ile kumar arasında ilişki kurmak doğrudur.
Şike yoksa o zaten kumar değildir.
Risk almak kazanmak veya kaybetmek vardır.
Bu gibi işlerde tezgahı kuran yani kumar oynanmasını temin eden kişi ve kuruluş bu işi hayrına yapmayacaktır. Kendi karını maksimize edecek şekilde bir düzen kuracaktır.
Oynanan oyunda masa hakkı diye birşey çıkarması gerekecektir.
Siz buna otorite yaparsa vergi, özel kişi yaparsa masa hakkı diyebilirsiniz.

Burada şöyle bir soru gelebilir;

vergi yasal da masa hakkı neden yasal değil?

Eğer Bu işlerden elde edilen vergi yine kamu yararına kullanacaksanız bu vergi yasaldır.
Eğer yine bu işlerden elde edilen kazancın vergisini veriyorsanız, kazanç yasaldır.
Otorite bu işin yapılması için bir lisans verir ve bu lisansa sahip olamayan bu işi yapamaz.
Vergisini verdikten sonra da kazancı yasaldır.
İşin seküler boyutu budur.
Özetle; bir islam devletinde yaşıyorsanız, bu gibi oyunlardan elde edilen kazanç haramdır. İslam devleti ise kumara aracılık etmek gibi işler ile uğraşmaz tamamını yasaklar.
Eğer seküler tarzda bir devlet anlayışına sahip ise bu gibi oyunlardan elde edilen kazanca haram demek doğru değildir. Sorumluluk bireysel anlamda geçerlidir. Kişinin kendi vicdanî değerlerine göre hareket etmesi gerekir. Haram ilan etmek veya tavır almak doğru olmayacaktır.
Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye bir söz vardır.
Bu işin islam boyutudur.
Tersi de doğrudur.
Gayrimüslim bir toplumda müslüman adetlerini yaşatamazsınız. Gayrimüslimdir çünkü...
Öte yandan karma bir durumun olduğu seküler toplumlarda durumun böyle olması gerekir.
Vergisi verilen kazanç yasaldır, haram değildir.

Konu hakkında mevzuata göz atalım. 5. bölüm 20. maddede diyor ki;
İkramiyelerden Kesinti Yapılamayacağı ve Talihlilerden Menfaat Sağlanamayacağı
Madde 20İkramiye ödemeleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılamaz.
İkramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlanamaz ve talihli yeniden oyun oynamaya zorlanamaz.
Kurum paralar toplandıktan sonra elde edilen gelir üzerinden stopaj vergilendirmesini yapacaktır. Bu demektir ki ikramiyeler dağıtılmazdan önce vergisi kesilmiştir.
Yukarıda mevzuatta geçen yazıda ise ikinci bir vergi alınamayacağından bahsetmektedir. Yani 2 kere vergilendirme olmaz. Bir unsur 2 kez vergilendirmez. Eğer bir değer 2 kez vergilendirilmişse belgelenmesi sonucunda iade edilir.

Vicdanî ret edersiniz o ayrı bir konudur. Bunu kesin yazmamızın nedeni ise islam prensiplerine göre toplumun genel eğilimlerine uyum sağlamak gerekir düşüncesidir.2

Buraya kadar denilebilir ki din kurallarına uyan bir kimse için bu durum nasıldır?

Din kuralları derken İslam çerçevesinde değerlendirme yapmaktayız. Bunun dışında Budizm de bir dindir. İslam da bir dindir.
Din kuralları sorgulanamaz olduğu için dini kaynakların sabit bilgileri vardır ve bunlar eleştirilemez.
Dünyadaki en büyük devrimciler bile devrimlerini yaptıkları sırada din ve dil kurumuna müdahale edememiştir. Bu gibi kökten bir değişime cesaret etmek devrimin özüne terstir.

Yukarıda yaptığımız değerlendirme şike yok ise durumudur. Şike var ise nasıldır?

Burada din kurumu devreye girerek işin içinde insan var ise şike-hile vardır demektedir.
Din kurumu kitaplarında tarih boyunca insanların yaptıklarından bahsetmiştir. Büyük bir gaflet içinde olduğunu söylemiştir. İnsan için bu işlerin bir yarar getirmeyeceğini söylemiştir.
İnsanın takip etmesi gereken bir yol çizmiştir.

Bu duruma karşılık otorite sadece denetleme mekanizmasında olarak sistemi adil bir şekilde denetleyerek düzenini sağlamalı piyasaya müdahale etmemelidir. Bürokrasi sakal ve eş dost kayırma işlerini bırakmalıdır. Bu şekilde sistem kendi akışına bırakılmalıdır. Bunun dışında otorite elbette müdahale etmesi gerektiği yerde müdahale etmelidir.

Burada kumara kumar denmesinin nedenini açıklamış olduk. Bu zamana kadar sayısal oyunları ile para kazanmanın önünün tıkanmış olduğunu gördünüz.
Bu zamana kadar hilesiz kurumsallaşmış bir sayısal oyunu olmadığını söylesek yanlış olmaz.
Bu ne demektir neye mal olmaktadır?
İstatistik bilimi 17 yy. da1 sayısal oyunlarının ilk oynanmaya başlaması ile ortaya çıkmıştır. Amerikalı bir adam bu sistemi geliştirmiş ve sayısal oyunlarını icat etmiştir.
Bu sayede bu gün bilim dünyasının temelini oluşturan istatistik matematik bilgilerinin uygulanması ve sonuç alınmasıdır. Matematik size bir işlem yaparak sonuç verirken bunu çoğunluğa uygulayıp sonuç veren bilim ise istatistiktir.
Bu konuda biz kendi çizdiğimiz çerçevede tanımlar verdik elbetteki bilim çerçevesinde daha karışık tanımlar yapılabilir.
Bu zamana kadar hile ile kumar yürümüştür dedik. Peki hile olmadan kurumsal bir yolda ilerlese ne olacaktır?
İnsanlar bu işte hile olmadığına inanıp akıllarını geliştirmek için bu yönde çalışmalar yapacaklardır.
Burada otoritenin yönlendirmesi gövde gösterisi yapması önem taşıyor.
Otoriteyi yönlendiren büyük balıklar politikayı belirleyen yönde adımlar atıyor.
Örneğin kendilerinin ticaret akışını bozacak hiçbir sistemin gelmesini istemezler ve izin vermezler.
Bütün sistem onların emirleri altındadır.
Bugün ise bunları bilmeyen yoktur kendilerininde belirli bir güce ulaştıktan sonra kimseden çekinmedikleri açıktır.
Bu gibi tutumlar ise insanın ölümlü bir canlı olduğu için yanlıştır.
Belirli politikalar büyük balıkların yönlendirmesi çerçevesinde değil de halkların yaşayış şekilleri çerçevesinde şekillendirilmelidir.
Bu bu zamana kadar böyle mi olmuştur? Hayır.
Bu zihniyet ortaçağ kafasından biraz daha aydındır.
Bilimi kullanan hastalanıp ölmeyecek kadar birşeylerden anlayan insandır.
Toplumlar kararlarını bilinçli halkın aldığı toplumlar gelişecek ve yükselecektir.


Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgide budur.


Risk almak konusunda risk alan ile tezgah kuran arasında oluşan kandırmacalı işlere kumar denilmiştir.
Hile olmadığı sürece sayısal oyunlarını kumar olarak nitelemek yanlıştır.
Hile insanın olduğu her yerde vardır. Bunun için kumar denilmiştir.

Hilesiz sayısal oyunlarını oynayan kişi risk alıp belirle bir miktarı kazanmayı ümit ederek belirli bir miktarı gözden çıkarmaktadır.
Ticaret de böyle değil midir?
Ticaret de kamu yararı vardır.
İşin dengesini bozan ikinci bir konu ortaya çıkmaktadır.
İşin içinde 1 koyup 100-1000 veya daha fazla almak var.
Ticaret de bu iş böyle değil midir?
Elbetteki böyledir.
Olağandışı zararlar olacağı gibi olağandışı kârlar da olacaktır.

Buradan yola çıkarak hilesiz sayısal oyunları ile ticaretin arasında fark olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Burada otorite çıkıp diyebilir ki hayır yanlıştır.
Bende oynatmıyorum. diyebilir.
Otoritenin bunu oynatması ve vergi alması meşru kabul ettiği anlamına gelir.
Otorite bu sorumluluğu üstlenerek hile olmadığını taahhüt etmiş olur.
Bu sayede sayısal oyunları kurumsallaşmış demektir.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan sayısal oyununu oynayan kişi kendi ekonomik durumunu değerlendirerek kaybetse refah seviyesinde bir kayıp olmayacak düzeyde isterse sayısal oyunları oynayabilir.
Bunu nasıl yapacaktır.
Blogumuzda yayınladığınız haftalık bültenleri takip ederek güncel bilgilere göre hareket ettiğinde mutlaka kazanacaktır.
Hile olmayan sayısal oyunlarında düzen anlaşıldığı takdirde kazanmamak için bir neden yoktur.

Tabi ki burada şöyle bir soru gelebilir.
Herkes işi gücü bırakıp üretimi-tüketimi bırakıp sayısal oyunlarına mı yönelecek.
Elbetteki hayır.
İnsanlar üretimlerine normal yaşantılarına rolantinin dışına çıkmadan devam etmelidir.
Parayı görünce hayatını değiştirmemelidir.
Hayatını sayısal oyunlarından kazanacağı paraya endekslememelidir.
Hayatının sonuna kadar o parayı bekleyerek geçiren insanların haddi hesabı yoktur.

Biz blogumuzu, insanların bu gibi tuzaklara düşmemeleri konusunda uyarmak için yazıyoruz. Madem bu işi yapıyorlar nasıl olduğunu anlamaları, boş kuyuya taş atmamaları için bilgiler vermeye çalışıyoruz.

Bir çeşit toplumsal hizmet diyebilirsiniz.
Bu arada toplumda hatırı sayılır kişileri eleştirdiğimiz içinde onlardan özür dileriz.

Kumar ile ticaret arasındaki ilişkiyi kurup neticelendirdikten sonra yazımıza son verebiliriz.

Tercihlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Bir sonraki yazımızı okumak için tıklayınız.

Aynı kategorideki yazılarımız için tıklayınız: Strateji01

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
7.) Bloglardaki toplam yazı sayısını öğrenmek için tıklayınız.
8.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz Fihrist-blog konuları tablosunu bu bağlantıdan görebilir.
9.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz yazı kronolojik listesi tablosunu bu bağlantıdan görebilir.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenileme kaldırılmıştır.
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.