Blogda Arama-Tarama

Para Nedir?

02/09/2016
Para Nedir?

Korkma!

Şimdi size burada para politikasından girip iktisat tarihinden çıkmayacağım. Sadece para kavramının sayısal oyunlar ile olan ilişkisi üzerine bir makale yazacağım.
Kıt olan kaynaklar lüks mallardır. Bunun dışında lüks mal olmayıp kıtlığı çekilen mallar da geçici olarak lüks mallar sınıfına girer ve bollaşınca yine kendi sınıfına döner. Kıt olan kaynaklar kıtlaşınca fiyatı artar. Parayı da bir mal veya değer olarak düşündüğümüzde azalınca değeri artar, artınca değeri azalır. Paranın artması para bolluğunu, azalması ise para darlığını ifade eder. Paranın bol olduğu zamanlarda faizler düşük, enflasyon yüksek olur. Bunun nedeni insanların elinde paranın bol olması harcamalarını fazla yaparak pahalılığı ateşlemesidir.
Burada böyle bir iki teknik konu anlattık ama bu kadarla yetinelim ve şöyle bir soru soralım önce;

Para olmasa ne olurdu?

Öncelikle para bir araç olduğu için yerine getirdiği görevler, fonksiyonlar vardır.
Dediğimiz gibi uzun uzadıya fonksiyonlarını anlatmayacağız.
Paranın fonksiyonlarından bir tanesi de değişim aracı olmasıdır. 
Yani amaç malların değişiminde değer belirleyici bir araçtır.
Bundan vazgeçip parayı amaç haline dönüştürdüğünüzde silah olarak kullanabilirsiniz ki bunun adı spekülasyondur. Kapitalist ekonomilerde çeşitli araçlar kullanılarak bu işlemler yapılmaktadır. Bunun sonucunda bir yandan paradan para kazanan kesim oluşurken diğer tarafta emeği sömürülen halk yığınları bulunmaktadır.
Sonuç olarak para bir değişim aracıdır.
Malların fırsat maliyeti olduğu gibi paranın da bir fırsat maliyeti vardır.
Malların fırsat maliyeti o malı yerine koyamadığınızda elde edeceğiniz faydanın kaybıdır.
Paranın fırsat maliyeti ise faizdir, çok kullanılmasa da bir diğer adı da zaman değeridir.
Zaman değeri daha bir islami kesime hitap eder ki faiz deyince içine pire düşmüş gibi kaşınır.
Para faizlerin yüksek olduğu zamanlarda ateş gibidir kimin elinde kalırsa onu yakar. Bu paraya piyasada dönen para diyebiliriz. Çünkü elde duran para atıl bir paradır. Ne faiz getirir ne üretime katılıp kâr getirir. Hükümetin planlı vergi çalışmaları ile o para zamanla eriyip gider. Yani küflenir.

***

Bizim konumuz açısından paranın yeri ise ucuz paraya ulaşarak bu parayı yüksek karlı yatırımlarda kullanmaktır. Para sisteminin çalışması biraz karışık olmasına rağmen anlaşılmayacak bir konu değildir. Bunu kısaca anlatarak neden ucuz paraya erişimin önemli olduğunu belirtelim.

Paranın hikayesi:

Parayı Merkez bankası yaratmaz. Parayı özel bankalar yaratır. Merkez bankası bütün bankaların bankası olarak hareket ederek milli paranın değerini belirler ve korunmasını sağlar.
Bunu sağlamak için çeşitli araçlar kullanır. Bu araçların neler olduğu ayrıntısına girmeyeceğiz.
Diğer kamu kurumları ile irtibata geçerek ilk maddelerin fiyatının belirlenmesi falan bu gibi işleri organize eder. Amaç paranın değerini korumaktır.

Sistemi en basit şekilde anlatmak gerekirse üretimin amacı insanların ekonomik refahının artmasını sağlamaktan ziyade topyekün bir büyüme sağlamaktır.
Ortada bir üretici vardır ve bütün sistem bu üreticinin sırtından yürümektedir.
Bütün masrafları üretici ödemektedir. Faizi, rantı, vergiyi vs. diğer bütün kalemleri üretici ödemektedir. Üretici sadece bir ürünü ilk üreten anlamında anlamakta yanlış olacaktır.
Bir rafineriden malı alıp pazara getiren tüccar da üretici konumundadır. Bir katma değer sağladığı sürece üretici konumundadır. Katma değer sağlamadan kazanç sağlaması ekonominin mantığına terstir. Çünkü nihai alıcı bir fayda sağlamayan üreticiden malı almak istemez.
iki tüccar için; yan dükkanda satılıp kendisinde olmayan ürünü kendinde yoksa ondan almak istemez. Asıl satan yerden almak ister.

***

Sayısal oyunlarda stopaj1 vardır. Burada ikramiye verildiği için bunun ikramiye kazanan açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz çelişkili konulardan sıyrılarak büyük ikramiyeyi kazanmanız durumunda sizin katkınızın düşük olmasına rağmen büyük bir gelir elde etmiş olmaktasınız. 1 kolona 1,00 tl verirken büyük ikramiye 1 milyon olması durumunda kazandığınız ikramiye 1 milyon kattır.
Bir bankadan 1000,00 tl kredi aldığınızı düşünün bu paranın otu boku derken geri ödemesi 1300,00 bulabilmektedir. Bu paranın bedeli 300,00 olduğunu varsayalım.
Banka şöyle bir hesap yapmaktadır. Tüketici 1000,00 tl alarak bu paradan 600,00 lira kazanacaktır, Bende bu paranın 300 lirasını kendisiniden alırım demektedir.
Bu durum ekonomik göstergelere göre doğrudur fakat ortalamaya göre doğrudur. Ortalama gelire sahip olup 1000,00'dan 600,00 kazanan bir kişi bankadan gidip 1000,00 tl kredi almaz.
Bunlar sistemin sakatlıklarıdır. Bunları geçelim bizim işimiz de değildir zaten.

Bu konuya buradan girdik fakat birde şu boyut vardır. Elinde parası az olan kişinin tasarruf yapma olasılığı azdır ve otorite tasarrufları artırma konusunda istekli olduğunda dar gelirli kesimlerin elindeki tasarrufları ot-bok parası diyerek almak ister, siz buna fatura yatırma parası, telsiz kullanım ücreti diyebilirsiniz. Şimdi burada reklam edilen tasarrufları artıracağız meselesi zaten parası kıt olan halkın tasarruflarının direkt artırılması değildir.
Daha önce bahsettiğimiz büyük balıkların küçük balıkların elindeki azıcık tasarrufları da alıp çalışan maaşlarını artırması şeklinde tasarruf artışlarıdır.
Bu konuda yazacak çok şey olmasına rağmen bizim konumuz olmamasına rağmen hiç girmeyeceğiz.

 Bu da işin farklı bir boyutudur. Sonuç olarak vatandaş, üretici her yerden ütülmektedir. Üreticiye destekler vereceğiz vaadiyle verileceği söylenen paraların hepsinde de tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır.

***


Para olmasa ne olurdu?

Para ile dönen ekonominin vatandaşı çaktırmadan dolandırma mekanizmasına döndüğüne yukarıda azıcık değinmeye çalıştık. Bunu devletin kendisi yapmamaktadır. Uluslararası sistem devletleri, vatandaşı ilgili bütün kişileri bu şekilde hareket etmeye zorlamaktadır.
Özetle birşey bollaştığında fiyatı düşer, azaldığında ise fiyatı yükselir. Al sat işlerine kafası çalışanlar ise bu sistemden yola çıkarak yolunu bulur.

Para olmasa takas ekonomisi olurdu. Mallar para ile değil birbiri ile takas edilirdi. Elbette bu dönemde paranın faizi olacağı gibi malların takası olması durumunda da malların faizi olacaktır.
Hititlerde paranın takas aracı olarak kullanılmadığı mal takası yapıldığı dönemlerde bu yöntemin olduğunu görebilirsiniz.

Bütün iş faiz mekanizmasının nasıl çalıştığını bilen ve bilmeyen insanlar arasında kilitlenip kalmaktadır. Faiz mekanizmasını bilenler bu işi yapmakta bilmeyenlerden oturduğu yerden büyük paralara kazanabilmektedir. Paradan para veya maldan mal kazanabilmektedir.

Zamanımızda insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için iş bölümüne giderler ki herkes her işi yaparak ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bir insan kendine has üretimini yaparken diğer ihtiyaçlarını o işi yapan kişilerden gerek takas gerek para yolu ile elde eder.
Kapital ekonominin doğuşu işbölümünün önemli oluşu ile ortaya çıkmıştır.
Kapital ekonomi paraya dayalı ekonomi demektir. Paranın dönüşü ile para verimsiz ellerden verimli ellere geçerek üretimin hızlanması, verimin artması sağlanır.
Bunun için insanları harekete geçirmek üzere çeşitli araçlar kullanılır.

Sonuç olarak kapitale dayalı ekonomiye gelinceye bu sistemi geliştirinceye kadar insanlığın başından türlü işler geçmiştir. Para sisteminin nasıl çalıştığını bilmek üretim yapmak kadar önemlidir.

Bu konuların dışında bir de gelir dağılımında adaletin sağlanması için otoritenin yaptığı paraya müdahaleler vardır ki oralara hiç girmeyeceğiz.

Bizim amacımız sayısal oyunlardan kazanılan paranın helal-haram olmasını bir yere koyarak gerçek sorun olan üretim ve insanın kendisini geliştirmesi üzerinde durmaktır.

Bütün bir hayatı heba ederek peşinden gidilmesi gerekmeyen bir maldır. Konvertibilitesi en yüksek maldır. Yani onu bir başka şeyi elde etmekte çok rahat kullanabilirsiniz.
Örneğin dönemine göre bir arabayı hemen nakde çevirmekte veya değerinde çevirmekte zorlanabilirsiniz. Fakat para bir gayrimenkul gibi yerinde duran bir şey değildir. Paranın hareketini sağlamak için otorite sistemli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durum kamu refahının artmasını sağlamaktadır. Bir yandan parayı elde etmek isteyip emeğinizi harcarken bu parayı bir yanda bekletmek emeğinizin kamu malı olmasına göz yummaktır. Bu da demektir ki elinizde bulundurduğunuz parayı üretim yapmak için harcamaz iseniz paranız zamanla eriyip gidecektir.

Bunun yanında uluslararası meseleler ve jeopolitik konular da para üzerinde baskı oluşturacaktır.

Sayısal oyunlardan elde edilen para bir kaldıraçtan başka bir işe yaramayacaktır. Para sizde olduğu sürece mutlaka birileri onun kokusunu alacak ve o paranın başına iş getirmesinin yollarını bulacaktır. Sayısal oyunlardan kazınılan para bahsedildiği kadar büyük olmayan bir paradır aslında...
Bir tüccarın 10 yıl çalışarak kazanabileceği net bir paradır diyebiliriz. Siz sadece bu parayı kazanarak 10 yıl ileriden başlamış olacaksınız ki parayı kaybetmeden mantıklı bir şekilde kullandığınızı varsayarsak önemli bir kaynaktır.
Öte yandan sizin sayısal oyunlarından kazandığınız para kolay kazanılan bir para olması nedeni ile kolay harcayacağınız bir paradır. Bu nedenle genel fiyat seviyesini artırıcı etki yapacaktır. Parayı sadece bir ürüne yatırdığınızı düşünecek olursak piyasadaki bütün malları toplayacak ve mal kıtlığı nedeni ile fiyatların artmasına sebep olacaktır.
Bu gibi basit anlatımlar ile paranın etkisini anlamak mümkündür.

Bütün bu anlattıklarımızın yanı sıra para ile ilgili kaynaklara başvurarakta bilgiler elde edebilirsiniz. Kaynak kitap tavsiyesi için mail adresimiz ile irtibata geçebilirsiniz. Ekonomist olmasanız da dünyada yaşıyorsanız para ile mutlaka işiniz olur ki asgari seviyede bilmeniz gereken konuları bilmek için okumanız gerekir. Bu gibi konuları bilmek bilmeyenlerin karşısında ekstradan para kazanmanız anlamına gelebilir ki bu da şans işidir. Şans insanı nasıl bulur? Konusu ayrı bir blog konusu yapılacaktır.

Paranın sayısal oyunlar ile olan ilişkisini anlatmaya çalıştığımız yazımızdan umarız aklınızda birşeyler kalır ve kafanızda soru işaretleri oluşur.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle, 

İyi çalışmalar.

Bir sonraki yazımızı okumak için tıklayınız.

Aynı kategorideki yazılarımız için tıklayınız: Matematik01

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 (1) %100 çıkacaktır (1) +1 sayısı (1) 1<x<1000 (1) 100 sayfa yazı (1) 1444-Varna Savaşı-IV. Murat (1) 1996 Yazı (1) 200 karakter etiket sınırı (1) 2000'li yıllar (1) 360º (1) 404 hatası neden olur (2) 47 ronin (1) 80 sayısı (1) A.Smith (1) ABD (1) Adaletsizliğin kaynağı (1) Adnan Güney (1) Aklın dengesi nedir? (1) Alanında lider (1) Ali Cengiz (1) Ali Nesin (1) Ali Poyrazoğlu (1) Allah'ın hakkı 3'tür (1) anılamak (1) Anonim olsun (1) Araçların kullanımı (1) Asal olmayan sayılar (1) Asal olmayan sayıların adı nedir? (1) Asal Sayı (2) Atilla Yayla (1) ax²+bx+c=0 (1) Ayn Rand (1) Aynısından bende yaparım (1) Azrail işi bırakırsa (1) Baba ve evlat (1) Bağımlılık (2) Bağla düğmesi (1) Bakış açısı (2) Bardaktan fal bakmak (1) Barış ekonomisi (1) Başabaş noktası (1) Başlangıç tablosunda yapılan şekil değişikliği (1) Bedava bir para (1) Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur (1) Behzat Ç. (1) Beleş ameleliğin lüzumu yok (2) Benzersiz kolon (3) Biçimlendirmeyi kaldır (1) Bilgilerde tutarsızlık var mıdır? (1) Bilgileri pazarlama (1) Bilginin geometrik artışı (1) Bilim ve asma kilit (1) Bilimin handikapı (1) Birim sayı (1) Birlikte çıkan sayılar efsanesi (1) Blog iletişim bilgileri (1) Blog Kullanma-anlama kılavuzu (1) Blog okurluğu (1) Blog temel amacı nedir? (1) Blog vizyonumuz (1) Blog yazarken yapmamanız gerekenler (1) Blog yazmanın 5 kuralı (1) Blog yazmanın 5 kuralı: Blogger nedir nasıl kullanılır? (1) Bloga son halini verme (2) Blogger (2) Blogger olmak (1) Blogger Olmanın Gerekleri Nelerdir? (1) Blogger yayın ayarları (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 1 (2) Blogger yazı editörü tecrübelerim 3 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 4 (1) Blogger yazı editörü tecrübelerim 5 (1) Bloggerda tablo oluşturmak (1) Blogspot.com (1) Blogumuz 1. yaşında (1) Blogumuzun başarıya ulaşması için ne yapmamız gerekir? (1) Blogumuzun Çalışma Düzeni Nedir? (1) Blogun çalışma amacı (1) Blogunuza yapacağınız eklemeler-değişiklikler (1) Blok seçim nasıl yapılır (1) Bok boku; boklu suyun başında bulur (1) Bombacı (1) Bunun için nasıl bir varsayım yaparsak anlamlanır? (1) BURAYA DİKKAT! (1) Bültenlerin Başlangıcındaki Tablo Neyi Anlatır? (1) Büyük buhran (1) Büyük ikramiyenin aynı şehre çıkması (1) Celal Şengör (2) Cem Keçe (1) Cem Yılmaz (2) Ctrl+shift+yapıştır (1) Ctrl+yapıştır (1) Cümle yapısı bozuklukları (1) Çağın gerekleri (1) Çan eğrisi (1) Çember (1) Çevrimiçi olma özelliği (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Çizgili tablo oluşturma (1) Darbe (1) Deli gömleği (2) Delilik (1) Delinin biri kuyuya taş atmış (1) Demokles'in Kılıcı (1) Dengeli bir blog yazmak (1) Depresyon (1) Derece değeri eksilecek sayı (1) Derece Satırı (1) Devletin çıkarları (1) Dışsallık (1) Din ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? (1) Dinç akıl (1) Dipnot (anekdot) (2) Dizine ekleme işlemini es geçerseniz ne olur? (1) Doğalgaz topraklama çubuğu (1) Doğan güneş (1) Doğru bilginin kaynağı nedir? (1) Doğru zamanda doğru yerde olmak (1) Dövüş sanatı (1) Dünya yerine Evren demek (1) DYY (1) Editör araç çubuğu (1) Editör olma (1) ekonomik çıkar herşeyin üstündedir (1) Ekran görüntüsü alma aracı (1) Ekşi yazarı (1) Ele ayağa düşmek (1) Elektronik daktilo (1) Elon Musk (1) Emrah Serbes (2) En çok çıkan sayılar (1) En çok çıkan sayıların hikayesi (1) En iyi bloglar 2017 (1) endüstri devrimi 4.0 (1) Enflasyon (1) Enformasyona tabii olmak (1) Erkan Oğur (1) Eşek aydı (1) Eşşeğin aklına karpuz kabuğu (1) Etiketleme olayı (1) Etiketlerden menü oluşturma (1) Etiketten menü oluşturma (1) Excel (3) Excel Şablon Linkleri (1) ezbere iş yapmak (1) Facebook için planımız (1) Fakir köpek (1) FE klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Felsefi deneme (1) Figür-fon ilişkisi (1) Fikir (1) Fikir geliştirme aşaması sonrası (1) Fikir geliştirme süreçleri (1) Fincancı katırlarını ürkütmemek (2) first lady (1) Fukara hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar (1) Gauss (1) Gauss eğrisi (1) Gavur avratlar (1) Genel karakter (1) Geometri (1) Geriye vurdurma (1) Girişimcilik (2) Gizlilik politikası (1) Google (1) Google darbe yaptı! (1) Google drive (1) Google'a rekabet (1) Google'ın karşısına dükkan açmak (1) Google'ın otorite kabul etmesi (1) Görünmez el (1) göt göte yazmanın da bir anlamı olmayacaktır (1) Gram hesabı nasıl yapılır? (1) Grup düzeni kullanımı (1) GRUP DÜZENİ TABLO YORUMLARI (1) Grup düzenleri açısından değerlendirme (1) Güçlü Blog İçin Gerekenler (1) h1 (1) h2 (1) h3 (1) hakkı savunmak (1) Halimize ağlamaktan başka yapacak birşey yoktur (1) Havadan atmacılar ve piyadeler (1) Hayatın muhasebesi (1) Hazerfen Ahmet Çelebi (1) Heading tag (1) Hedef belirlemek (1) Hedef kitle nedir? (1) Herkes kendi bildiğini yapar (1) Herşeyini Hırsıza Göre Ayarlarsın (1) Hesap makinesinde KDV hesaplama (1) Hiç çıkmayan sayılar (1) Hikmet (1) Hiyerarşi (2) Hiyerarşik düzen (1) hizalama (1) Hoca (1) Hoplama-zıplama aralığı ekleme düğmesi (1) Horoz dövüşü (1) Hotmail (1) Işık (1) İçerik kaygısı (1) İçerik oluşturma rehberi (1) İddia Oyunlarında Çarkın dönüşü nasıldır? (1) İktisat tanımı (1) İlahi yardım (1) İlber Ortaylı (1) İlk hava akımını yakalamak (1) İlker Başbuğ (1) İndeksleme olayı (1) İnsan Eşref-i Mahlûkattır (2) İnsan herşeyi bilebilir mi? (1) İnsanın sınanması (1) İnternet kaynakları (1) İrrasyonel (1) İsim hakkı (1) İsmet Özel (2) İstatistikî insan (1) İşbölümü ve uzmanlaşmanın hedefi ne olmalıdır? (1) İşbölümü-uzmanlaşmanın para ile ilişkisi nedir? (1) İşi şansa bırakmak (1) İzleyenlerin artması (1) Jeopolitik konum (1) Jet hızında dizine nasıl eklersiniz (1) Jileti ters vurduğunuzda ne olur? (1) Kader gayrete aşıktır (1) Kadın asker (1) Kadının gönlünü yapamayan toplum (1) Kadının gücünü dengeleyecek şey (1) Kadınlar parayı neden sever (1) Kafa Açan Müzikler (1) Kafa konforumuz (1) Kafamda deli sorular (1) Kanada'da yaşamak (1) Kanunî Sultan Süleyman (1) Karabüklü (1) karşılaştırmalı üstünlükler (1) Kayıt düğmeleri (1) Kaynatasızlar (1) Kazanmanın püf noktası nedir? (1) Kazanmanın tek yolu (1) Kazanmanın yöntemleri (1) Kazanmanızı istiyoruz (1) Kendi çıkarını herşeyin üzerinde tutan insan (1) Kendinden 91 cm ileride olmak (1) Kendine kendinin Ellerinden Bir Gül Ver (1) Keynes (1) Kişisel gizlilik hakları (1) Kitap-dergi (1) Kitaplar neyi anlatır? (1) Klavye eğitimi konusunda terslik var mıdır? (1) KMPZT (1) Kolon üst sınırı (1) Kompozit sayı (3) Konuk yazar (1) Korkma (1) Kullanıcı odaklı (1) Kumar teşvik edilmemektedir (1) Kumar-Ticaret Arasındaki benzerlik (1) Kumarbaz olmak (1) Kültür-siyaset (1) Liderlik prensibi (1) Liyakat sahibi (1) M.Serdark (1) Maddeleme (1) Mağazacılık sektörü (1) Mail yolu ile blog yayınlama (1) Makine sahibi bayiler (1) Maldivler veya bahamalar (1) Marka değeri (1) Matematik (1) Matematik ve oyun (1) Maximum kolon sayısı (1) Melek yatırımcı (1) Microsoft (1) Mim (1) Muhtelif araçlar (1) mutlak üstünlükler (1) Müdahale yok ise ne olabilir? (1) Müptezeller (2) Nasreddin hoca (1) Navigasyonlu etiket (1) Ne için yazmalıyım (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden üniversite okunur? (1) Normal eğri (1) Office (1) Oğlu babasına bakmaz (1) Okeye dördüncü lazım (1) Okur kitlesinin nabzı (1) Olasılıklar çemberi (1) Olasılıklar Çemberini daraltmak (1) Olasılıklar Çemberinin Daralması (1) On numara sıra düzeni parametresi (1) On numara yazıcı ayarları (1) On numarada nasıl kazanılır? (1) OneDrive (1) Onur Akın-Bana bir gül ver (1) Önemli bloglar (1) Önemli uyarı (1) Örneklem (1) ÖSS (1) özelleştirme (1) Özgün içerik nasıl oluşturulur (1) Özgür ansiklopedi vikipedia (1) Para Gücünü Nereden Almaktadır? (1) Para nedir? (1) Para olmasa ne olurdu? (1) Paranın hikayesi (1) Parayı saklama becerisi (1) Paylaşım mücadelesi (1) Paylaşma platformu özelliği (1) Pilatin (1) Ping atma olayı (2) Ping nasıl atılır (1) Pratik-1 (1) Pratik-2 (1) Pratik-3 (1) Prof. Dr. Erdoğan Alkin (1) Program linkleri (2) PSK (1) Q Klavyenin nimetleri nelerdir? (1) Rassal (1) Rassal seçim (1) Rasyonel (1) Rekabet (1) Rekabet makinesi (1) Resim ekleme düğmesi (1) Risk budur! (1) robot.txt (1) sa'y ü gayret (1) Sabit bir kolonu sürekli yatırmak (1) Sabit derece tablosu kullanımı (1) Salaklık (1) saldım çayıra mevlam kayıra (1) sanat (1) Savaş ekonomisi (1) Sayılar kitabı (1) Sayısal loto yazıcı ayarları (1) Sayısal lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Sayısal oyun çekilişlerinin canlı olarak yayınlaması (1) Sayısal oyun mantığı (1) Sayısal oyunlar alanında uzmanlık (1) Sayısal oyunlar blog (1) Sayısal oyunlar nedir ne değildir? (1) Sayısal Oyunlarda Tutturmak Neden Zordur? (1) Sayısal Oyunları Neden Tutturamayız? (1) Sayısal Oyunların Karakteri Nedir? (1) Sayısal Oyunların Matematiği nedir? (1) Sayısal oyunlarındaki en önemli bilinmezlikler (1) Sayısal oyunlarının düzenlenmesinin amacı nedir? (1) Sayısal ürün (2) Sayısal ürün pazarlaması (1) Search console (1) Seç Satırı (1) Sedat Peker tarzı giriş cümlesi (1) SEO olayları (3) Serbest piyasa koşulları (1) Shantel-Citizen of planet paprika (2) Sheraton otel (1) sıfır km OPEL (1) Sıra düzeni anlatımı (1) Sıra Satırı (1) Sıralama ve filtreleme (1) Sistem tablosu (1) Site haritası oluşturma (1) sitemap.xml (1) Sitenin kalbi (1) Smile işareti (1) Son balonlar (1) Sorular ve cevapları (1) Spor oyunlarında dönen entrikalar (1) Stopaj (2) Strateji (1) Strateji üretmek (1) Stratejik düşünce (1) Suya yazı yazmak (1) Süper lotoda kazanma olasılığı nedir? (1) Şablon hizmeti (1) Şans eseri (1) Şans oyunları (1) Şans topu yazıcı ayarları (1) Şans topunda nasıl kazanılır? (1) Şanslı ile şanssız karşılaşırsa (1) Şarap Fıçısı (1) Şike var ise nasıldır? (1) Tablo sıralama neyi ifade eder? (1) Talat Doğan (1) Tamamla bizi ey aşk (1) Tarihi eserler-kronolojik liste (1) Tartı ile satılan ürünler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (2) Taşlayan olmaz ise (1) Teaser Nedir? (1) TED (1) Tek-Çift Durumu (1) Tekamül (1) Tekamül süreci (1) Tekamül sürecinin başlangıcı nedir? (1) Tekere çomak (1) Telsiz kullanım ücreti (1) Tereyağından kıl çeker gibi (1) Tırnak (1) Ticaret nedir? (1) Toplam Zaman Nasıl Hesaplanır? (1) Toplum mühendisliği (1) Tornet zamanı (1) Total Sütunu (1) Traş keyfi (1) Tüm yönleriyle (1) Türev (1) Türk işi (1) Türk kadını (1) Türk Kadınlarının Gavur Erkek Merakı nedir? (1) Tweetdeck (1) Uçurtma aşkı zamanı (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üniversite süreci-mezun olmak (1) Üst menüden hazzetmeyen izleyenlerimiz (1) Üstad (1) Varsayım (2) Varsayım kullanımı (2) Varsayım nedir? (1) Ve'l-Asr (1) Vedat Ali Dalokay Caddesi (1) Vergi (1) Veronica (1) Video ekleme düğmesi (1) Video Köşesi (1) Weblog (1) Word (1) Yalan üzerine inşaa (1) Yalnızca blog yazarlarının dikkatine! (1) Yarı olmasının yüzde değeri nedir? (1) Yaşa Göre Yaşanılan hayatlarda Neler var? (1) Yayın ilkeleri (1) Yazı editör çeşitleri (1) Yazı editörü hakkında tecrübelerimiz (1) Yazı karakter tuşu (1) yazı kronolojik listesi (1) Yazıcı ile kolon yazdırma (1) Yazmaktaki motivasyonumuz nedir? (1) Yeni eklenen parametre (1) Yeni normal (1) Zıtlıklar (1) Zoti nedir? (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.